کاربرد gis در صنایع نظامی

کاربرد GIS در صنایع نظامی

امروزه بیشترین اهمیت جنگ افزارها در کشورهای توسعه یافته براساس تکنولوژی و فن آوری اطلاعات مورد استفاده می باشد. بعد از پیدایش انسان، کسب اطلاعات در مورد نیروهای دشمن، نقش بسیار مهمی را در پیروزی بر نیروهای مخالف ایفا می کند. همچنین کسب اطلاعات، تفسیر و پردازش آنها از اهمیت خاصی در تصمیم گیری های سیستمی دارد. در این برهه زمانی، تولید، تبدیل، انتقال اطلاعات و همچنین مدیریت آنها در عین حال که امری بسیار حساس و با اهمیت تلقی می گردد، بسیار پیچیده و دشوار نیز می باشد. در مواقعی نیازی به جنگیدن رودررو نیست؛ بلکه با استفاده از فناوری، مبارزه صورت می گیرد. چنانکه درمواردی، نبرد در مدت زمان کوتاهی به سبب وجود فن آوری اطلاعات پایان می پذیرد. یکی از مهمترین تاکتیک های رزمی، عملیات اطلاعاتی و ضداطلاعاتی نیروهای خودی و نیروهای دشمن می باشد که باید به هنگام، سریع، درست و قابل تفسیر و دارای شرح باشد. چرا که در موفقیت یک نبرد نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد. سیستم های جنگ افزاری مدرن قادر خواهند بود که زمان حمله دشمن را پیش بینی نموده و جزئیات آن را با بالاترین دقت در اختیار نیروهای خودی قرار دهند. این مسئله باعث پیروزی بر دشمن با هزینه ای کمتر می گردد که نشان دهنده اهمیت اطلاعات فضائی مناسب و درست و میزان کاربرد آنها جهت برنامه ریزی و فرماندهی عملیات رزمی می باشد.

 کاربرد gis در صنایع نظامی

اطلاعات مورد نیاز در GIS نظامی

نقشه ها و نمودارها: کاربران برای استفاده GIS در سیستم های اطلاعات جغرافیایی به نقشه های مختلفی نیاز دارند تا برای اهدافی متفاوت مورد استفاده قرار دهند. این نقشه های می تواند کاربرهای مختلفی پیش از وقوع جنگ، حین نبرد و حتی در مدیریت بحران پس از جنگ داشته باشند.

 

تصاویرهوایی بزرگ مقیاس با قدرت تفکیک بالا: عکس های هوایی با دقت بالا و یا تصاویر ماهواره ای برای مقاصد جاسوسی، یا به طور ویژه برای عملیات زمینی و هوایی که شامل موقعیت هدف و گره آتش (مختصات آتش) می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

نقشه ها و نمودارها با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰۰ (اطلاعات رقومی سطح): نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰۰ بزرگ مقیاس و چارت های دریایی ویژه جهت انجام عملیات خشکی، هوایی و عملیات آبی و خاکی در عملیات رزمی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در اکثر اوقات در سطوح پایین تر برای برنامه ریزی عملیاتی و جزییات امور جاسوسی، نقشه های توپوگرافی برای مقاصد و نیازمندی های نظامی بسیار مناسب می باشند.

 

نقشه ها و نمودارها با مقیاس۱:۲۵۰۰۰۰ (اطلاعات رقومی سطح): نقشه ها و چارت های ۱:۲۵۰۰۰۰ در سطوح بالاتر برای حرکات و جابه جایی ها در خشکی و هوا (شامل پروازهای سطح پائین) همچنین برای عملیات پشتیبانی و در سطوح پایین تر برای برنامه ریزی های عمومی و امور جاسوسی مورد استفاده قرار می گیرند. در استانداردها و عملیات مشترک نظامی این نقشه ها با نقشه راه های ملی و چارت های هلیکوپترهای ویژه، بارها مورد بازبینی و پردازش قرار می گیرند.

 

نقشه ها و چارتهای ۱:۵۰۰۰۰۰ : نقشه ها و چارت های ۱:۵۰۰۰۰۰ به مقدار بسیار زیاد برای حرکات و جابه جایی در خشکی و هوا، شامل موقعیت های سطح متوسط پروازی و همچنین در مواردی برای برنامه ریزی های جامع، موقعیت ها و جهت گیری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نقشه های کوچک مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰ و کوچکتر (اطلاعات رقومی سطح صفر): نقشه های مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰و کوچکتر برای مقاصد نظامی بین المللی و چارت های عملیاتی راهبری هوایی و در سطوح بالاتر برای عملیات هوایی مورد استفاده هستند، اگرچه در موارد جزیی برای نقشه های برنامه ریزی و توجیهات نیز کاربرد دارند.

کاربردهای متعددی برای GIS در علوم نظامی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، سیستم جاسوسی و اطلاعات عملیات

کلیه اطلاعات نقشه های فوق برای مقاصد گوناگون و کاربردهای متفاوت سیستم های دیگر استفاده می شوند که همه این سیستم ها به اطلاعات مکانی عوارض و همچنین نقشه های زمینه که با ابزارهای تحلیلی GIS در ارتباط هستند، وابسته می باشند.

سیستم های عملیاتی و جاسوسی: تعداد کمی از نقشه ها و نمودارها که مورد استفاده در سرویس های عملیاتی و جاسوسی قرار می گیرند، نیاز به جمع آوری اطلاعات از جاسوسان نظامی دارند. نیاز اولیه، برای جمع آوری چنین اطلاعات نظامی، نقشه های موجود با جزئیات اطلاعات مکانی و اطلاعات فرهنگی می باشد، اگرچه اطلاعات موقعیتی موردنیاز است، ولی می توان آنها را از دیگر منابع تأمین کرد. به همین علت به نقشه های جاسوسی یا چارت های خاص نیاز نمی باشد، بلکه اطلاعات بروز و به هنگام، به همراه توانائی ارتباط اطلاعات با سیستم مختصاتی مرجع و پشتیبانی از عکس های هوایی منطقه، نقش اصلی و اساسی را ایفا می نمایند. به بیان دیگر، به روزرسانی اطلاعات جغرافیایی دارای ضرورتی اساسی می باشد، همچنین توانایی گزارش گیری از این اطلاعات به استانداردسازی آنها ارتباط دارد. مواردی که برای عملیات نظامی موردنیاز می باشد، جزییات نقشه و نمودارهای اطلاعاتی است که به میزان کافی در دسترس بوده و برای هر نیرویی متناسب آن موجود می باشد.

سیستم اطلاعات پشتیبانی: این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جزئیات راه ها، مدل های توزیع، تحلیل مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، توسط سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) طراحی شده است.

سیستم تحلیل فرکانسها و مناطق تحت پوشش رادار برای مکان یابی آنتن های رادیوئی و رادارها، تحلیل مناطق تحت پوشش، تحلیل پخش امواج، زاغه مهمات و موشک ها، سیستم مختصات پروازی و غیره، می توان از قابلیت های سیستم GIS برای تجزیه و تحلیل و نمایش استفاده کرد.

سیستم جستجوی نقشه های نظامی علاوه بر اینکه اصلاحات سیستم GIS دارای کاربرهای بنیادین و مهم می باشد، از طرفی باعث افزایش کاربردهای آن در محیط های چندکاربره و شبکه ها گردیده است چرا که از قابلیت های دیگر آن اجرا در محیط web می باشد. محیطی که امروزه نقش بسیار اساسی و اصلی در انتقال اطلاعات و دسترسی بالا را ایفا نموده و امکان جستجوی اطلاعات موردنیاز کاربران را فراهم می نماید.

 

آموزش نحوه نصب نرم افزار Arcgis 10.2

در این ویدئو به نحوه نصب نرم افزار ArcGIS ورژن 10.2 می پردازیم.
این ورژن از نرم افزار نسخه ای کارآمد در بین تمامی ورژن ها محسوب می شود که باگ ها و ارورهای حین تحلیل آن در مقایسه با سایر نسخه ها بسیار ناچیز است. از طرفی مراجعه سریع به ورژن های جدیدتر نرم افزار توصیه نمی شود. این امر به چند دلیل قابل بیان است. اول اینکه در نسخه هایی که زمان کمی از عرضه آن می گذرد هنوز قفل شکنی مناسبی روی نرم افزار انجام نشده و در اصلاح کرک مناسبی از آن تولید نگشته است. از سویی دیگر اگرچه عرضه هر نسخه جدید به جهت رفع عیوب نسخه های پیشین می باشد، ولی این امر برای کسانی است که از نسخه های اصل و اوجینال نرم افزار استفاده می نمایند. در عمل انجام عملیات کرک کردن و قفل شکنی نرم افزار به خودی خود سبب بروز مشکلاتی در برخی قسمت ها از نرم افزار می گردد که متخصصان به مرور شاهد آن خواهند بود. در نتیجه استفاده از ورژنی که به مرور زمان کرک مناسبی برای آن تولید گشته است یکی از گزینه های مناسب جهت نصب علاقه مندان و متخصصان می باشد.

این ویدئو توسط تیم مجموعه وبسایت علوم زمین و مهندس عدنان لاریجانی تهیه و تنظیم گشته است. برای مشاهده سایر آموزش های رایگان به بخش "سامانه اطلاعات جغرافیایی" و مشاهده بسته های آموزشی جامع به قسمت "محصولات آموزشی" در وبسایت مراجعه نمایید. نسخه 10.2 را میتوانید از وبسایت های معتبر تهیه نمایید.

 
 

DigitalGlobe تصاویر ماهواره ای 17 سال را به آمازون می فرستد.

DigitalGlobe، یک سازمان جهانی که مقر اصلی آن در کلرادو می باشد که تصاویر ماهواره ای 17 سال از زمین را برداشت کرده است. این تصاویر که توسط شش ماهواره برداشت شده است برای کمک به مجموعه های مختلف، شرکت ها و افراد متخصص در سراسر جهان استفاده کرده است.


 

اطلاعاتی در خصوص DigitalGlobe

DigitalGlobe مجموعه ای پیشرو در ارائه تصاویر با وضوح بالا از سیاره زمین است. DigitalGlobe یکی از بزرگترین سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) را در این سیاره اجرا می کند. این شرکت نه تنها تصاویری را برای مشتریان بلکه داده ها و تحلیل موقعیت و اشیا موجود در تصاویر را نیز فراهم می کند. DigitalGlobe طی 16 سال پوشش کامل جهانی را بدست آورده و ارائه دهنده تصاویر هوایی دقیق به شرکت ها و دولت ها می باشد. ماموریت DigitalGlobe این است که به مشتریان کمک کند تا در منابع و زمان صرفه جویی کنند.


 

تصاویر ماهواره ای DigitalGlobe 

DigitalGlobe از طريق ماهواره ها تصاوير هوایی را طی سال ها جمع آوری نموده است و این کار را بوسیله اولین سنجنده  QuickBird در سال 2001 آغاز نموده است. در ماه اوت سال 2014 DigitalGlobe ماهواره های ششم و پیشرفته خود را به مدار ارسال نموده است. چند ماه قبل از آن، اداره بازرگانی اجازه فروش تصاویر با وضوح 25 سانتیمتر DigitalGlobe را به اشخاص ثالث مانند گوگل و مایکروسافت داد. به نظر می رسد نقشه های گوگل در حال حاضر می توانند در برخی مناطق تصاویر با وضوح 70 سانتیمتر را نشان می دهد.

 وجود ماهواره جدید و رزولوشن آن به این معنی است که شرکت های خصوصی و مجموعه های سراسر جهان قادر به شناسایی درختان و کشف اینکه آیا خودرو یک سدان است یا یک خودروی اسپرت خواهند بود.

این شش ماهواره در حال حاضر تمام تصاویر خود را به وستمینستر کلرادو به حجم 100 ترابایت در هر روز ارسال می نماید. از دیدگاه پردازشی، تصاویری که توسط این ماهواره ها گرفته شده اند بسیار حجیم و سنگین هستند. حجم هر یک تصویر می تواند نزدیک به 30 گیگابایت باشد درنتیجه تصاویر فضای زیادی جهت ذخیره سازی نیاز دارند.

با توجه به این حجم انتقال اطلاعات، DigitalGlobe می بایست ازین پس به فکر این موضوع باشد که کجا همه این اطلاعات را ذخیره کند. نیاز به انجام این کار به گونه ای باید باشد که به راحتی و به سرعت اطلاعات را با مشتریان جهانی خود به اشتراک بگذارد.


 

چرا DigitalGlobe باید به فکر ذخیره اطلاعات در فضای ابری باشد؟

DigitalGlobe بیش از 100 پتابایت اطلاعات در واحد کلرادو ذخیره دارد. این شرکت تا کنون بیش از 7 بیلیون کیلومتر مربع تصویر را جمع آوری کرده است. هر زمان که مشتریان بخواهند برخی از این اطلاعات را داشته باشند، DigitalGlobe مجبور است اطلاعات آن را از روی نوارهای خود در این مرکز دانلود کرده، آن را بر روی دیسک سخت ذخیره کرده و به صورت فیزیکی آن را به مشتری ارسال می کند.

اکنون نوارها نیز به تکنولوژی قدیمی تبدیل شده و بهینه نیستند. به همین خاطر ارسال این اطلاعات به صورت ایمیل یا آپلود آن در فضای ابری به تنهایی امری غیرممکن به نظر میرسد. اگر DigitalGlobe اقدام به ارسال این اطلاعات از سیستمی مناسب با اینترنت فعلی به فضای ابری نماید، چیزی نزدیک به 300 سال به طول می انجامد.

با ارسال اطلاعات DigitalGlobe به فضای ابری، مشتریان قادر به دسترسی به تصاویر و تجزیه و تحلیل داده ها بدون نیاز به صرف زمان برای ارسال اطلاعات خواهند بود و صرف وقت برای بارگیری اطلاعات در سیستم های خود با حداقل زمان ممکن صورت میپذیرد. آنها به سادگی میتوانند به یک حساب امن وارد شوند و همه اطلاعاتی را که نیاز دارند به سرعت و به آسانی بررسی کنند.


 

علت همکاری DigitalGlobe با آمازون چیست؟

چند سال پیش آمازون یک سیستم با عنوان Snowball معرفی کرد که مشتریان توانستند تا 50 ترابایت داده را آپلود کنند و آن را به آمازون ارسال کنند تا در فضای ابری قرار گیرند. این سیستم به DigitalGlobe اجازه می دهد که اطلاعات خود را  در این محیط ذخیره نماید و زمان کمتری را صرف تلاش برای آپلود اطلاعات نماید.

DigitalGlobe به عنوان یک مشتری بتا تبدیل می گردد و آمازون 16 فضای Snowballs برای ذخیره اطلاعات DigitalGlobe تهیه و تنظیم نمود. Snowballs ها به صورت فیزیکی به آمازون منتقل شد که از سیستم های آن برای بارگذاری تصاویر زمین بر روی فضای ابری استفاده گردید.

در طی این مدت DigitalGlobe اقدام به حل مشکلات خود نمود و متوجه شد که سیستم Snowball به قدر کافی سریع نیستند. در همین راستا در سال 2016 آمازون سیستم سریع تری با عنوان Snowmobile تهیه نمود که DigitalGlobe به سرعت در این برنامه ثبت نام کرد.

به وسیله این سیستم آمازون وظیفه آپلود تمام اطلاعات در فضای ابری را عهده دار شد و بوسیله سیستم فوق سریع خود این امر را محقق نمود.این امر سبب شد تا DigitalGlobe طی این مدت تمرکز خود را تنها بر روی پروژه های خود گذاشته درحالی که تمامی فعالیت های مرتبط با ذخیره سازی و آپلود بر عهده Amazon قرار گرفت.

 

gis_urban_planning

یک سامانه اطلاعات جغرافیایی می تواند بدون آنکه از آن آگاه باشید تاثیرات مهمی بر زندگی شما داشته باشد. این سامانه به منظور ثبت، ذخیره سازی، تعامل، تحلیل، مدیریت و ارائه داده های فضایی و مکانمند طراحی گشته است. تکنولوژی GIS در برنامه ریزی شهری نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به طرق مختلف بر روی زندگی افراد در محدوده ای که زندگی می کنند تاثیر می گذارد. مزایای استفاده از GIS در شهرسازی بسیار متعدد هستند، زیرا با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و فاکتورها می تواند به ما کمک کند تا در آینده شهری منظم و کارآمد داشته باشیم. موضوعات زیر عناوینی هستند که در برنامه ریزی شهری و شهرسازی می توانند بسیار با اهمیت باشند و کاربرد GIS را در زمینه های مرتبط بیان نماید.

 

مشاهده نقشه های چند لایه ای:

برنامه ریزی شهری نیازمند لایه های متعددی خواهد بود که هر یک میتوانند در محیط GIS ساخته و تهیه گردند. هر نقشه میتواند به دقت بیانگر موضوعی واحد باشد و هدف مورد نظر را بر روی یک محتوای گرافیکی نمایش دهد. یکی از خاصیت های اصلی GIS نمایش نقشه های تک موضوعه بر روی یکدیگر است. هر یک از این لایه ها دارای اطلاعات و داده های مرتبط با آن هستند. یک برنامه ریزی دقیق می تواند از GIS برای مشاهده موضوعات گوناگون بهره برده تا صحت و دقت تصمیم گیری را افزایش دهد. این لایه ها می توانند شامل نقشه زمین های کشاورزی محدوده، نقشه آب های سطحی، میزان سیلاب های مقطعی، مسیر رودها و آبراهه ها، جنس سنگ بستر و مواردی ازین دست باشند. این توانایی در نمایش لایه های موضوعی می تواند در مواقعی که نیازمند گسترش محدوده و توسعه آن هستیم تاثیر شگرفی در تصمیم گیری ها داشته باشد. به عنوان مثال ثبت و نمایش سیلاب ها در یک محدوده طی چند سال میتواند سبب تولید نقشه ای گردد که تراکم این رخداد را در منطقه نمایش دهد و سبب تصمیم گیری در موضوعاتی مانند مدیریت بحران گردد. این که ساکنین منطقه را باید به نقاط دیگری منتقل نمود یا از تجهیزات و برنامه های برای جلوگیری از وقوع این حوادث بهره برد مواردی هستند که به کمک این داده ها قابل ارائه و برنامه ریزی می باشند.

 gis_urban_planning

نظارت و صدور مجوز:

صدور مجوز برای ساخت و ساز و یا تغییر کاربری وابسته به مولفه هایی است. گرچه شاید GIS به تنهایی توانایی ارائه تمامی فاکتورها درون خود را نداشته باشد، ولی می تواند به طرق مختلف خدماتی برای اینگونه موارد ارائه نماید. ایجاد پایگاه داده از تمامی عوارض موجود در یک منطقه و تغییرات ایجاد شده در دیتابانک به مرور زمان می تواند در این محیط ثبت گردد و می تواند نشان دهد که محدوده های مورد نظر امکان صدور مجوزهای لازم و یا تغییرات کاربری را دارا می باشند یا این عمل به دلایلی میسر نخواهد بود. همچنین میتوان آرشیو دیجیتالی از مجوزهای صادر شده به تفکیک عوارض و بلوک ها، ضمیمه ساختن تمام مدارک اسکن شده و ثبت تمامی توصیفات برداشت شده درون پایگاه GIS تهیه کرد.

 

توسعه کسب و کار:

GIS می تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی برلی تصمیم گیری های حیطه کسب و کار کمک نماید. اینکه شغلی در یک مکان معین می تواند آینده ای داشته باشد و یا بهتر است در چه موقعیتی از منطقه توسعه یابد از این طریق قابل اجراست. همچنین میتوان اطلاعات مکانمندی از مشتریان شامل اسامی، عنوان شغلی ها، شماره های تماس، نوع ارتباط و موقعیت شهری تهیه نمود و برای سهولت در مراودات در اختیار واحدهای تجاری و بازرگانی مجموعه قرار داد. یا در ابعاد وسیع تر اگر یک هایپرمارکت بزرگ افتتاح گردد که 10 کیلومتر نزدیک تر از سایر رقبای خود به محدوده های مسکونی با تراکم جمعیتی بالا باشد، در صورت ارائه محصولات مشابه و با کیفیت، مشتریان تمایل بیشتری برای خرید از این فروشگاه خواهند داشت. موارد اینچنینی را میتوان به کمک ابزارهای مکان یابی و مسیریابی در GIS مدیریت کرد و پیش از ایجاد یک شغل ضررده به دلیل انتخاب اشتباه موقعیت راه اندازی کسب و کار، این گونه موارد را بر طرف نمود.

 

آینده GIS در کشور:

تکنولوژی GIS به سرعت در حال توسعه است و طی چند سال گذشته این رشد به شدت ملموس بوده است. تهیه نقشه های سه بعدی، نقشه های موضوعی و کاربردی، نقشه های تحلیلی و راهبردی و تصمیم گیری های چند معیاره مکانمند به طرز چشمگیری در پروژه های روز کشور در حال اجرا هستند. گرچه طی سال های متمادی تمامی ارگان ها و شرکت ها اقدام به تهیه دیتابانک از عوارض و اطلاعات توصیفی مرتبط با مشاغل خود نموده اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد؛ اما در دهه آتی به نقطه ای خواهیم رسید که بیشتر اطلاعات جغرافیایی و عوارض شهری مانند سازه ها، خطوط انتقال نیرو، شبکه بندی های شهری، معابر و عوارض تسهیلات زندگی، همگی برداشت شده و درون سیستم های GIS قابل دسترس خواهند بود. پس از این مرحله نوبت به تحلیل این داده ها در امور تصمیم گیری میرسد که با استفاده از اطلاعات پایه می توان تحلیل های سودمندی در راستای مدیریت بحران ها، طراحی های شهری، نحوه بهره برداری و توسعه شهری به انجام رسانید. امید است به کمک آموزش تخصصی نیروهای فعال و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط بتوان از پتانسیل قدرتمند این نرم افزار در مباحث اجرایی استفاده نمود تا  نه تنها نیاز امروز، بلکه زیرساخت های لازم برای فردای بهتر کشورمان فراهم گردد.

 #برای مشاهده بسته آموزش ویدئویی جامع شهرسازی در GIS و مشاهده سرفصل ها کلیک نمایید.

 

پروژه ها و گزارشات دورسنجی

 

همانطور که همراهان وبسایت علوم زمین طی سال های اخیر که این مجموعه فعالیت خود را به طور جدی آغاز نمود متوجه این امر گشته اند، تیم فنی و مهندسی وبسایت در بخش‌های مختلف مطالعات اکتشافی و انجام پروژه های کامل نرم افزاری اکتشاف معدن، زمین شناسی، پتانسیل یابی ذخایر و مشخص نمودن نقاط هدف در پی جویی های اکتشافی فعالیت مستمر و حرفه ای داشته است. گرچه نرم افزارهای اکتشافی کاربرد گسترده ای در سایر رشته های علوم زمین مانند محیط زیست، عمران و بسیاری از گرایش های مهندسی دیگر دارند، در همین راستا پروژه های متعددی طی سال های اخیر در رشته های بیان شده پذیرفته و انجام گردید.

مجموعه وبسایت علوم زمین  با ارائه خدمات مشاوره اکتشافی، دورسنجی و تحلیل داده های اکتشافی انجام خدمات مهندسی و فراهم نمودن دانش فنـی پروژه ها تلاش می­نماید. بخشی از فعالیت های این مجموعه شامل موارد زیر می باشند:

 -مطالعات زمین ­شناسی و اکتشافی محدوده ­های معدنی

-مطالعات دورسنجی به کمک تصاویر ماهواره ای

-تلفیق و ادغام دیتاهای اکتشافی به منظور شناسایی مناطق مستعد

-اکتشافات ژئوشيميايي و ژئوفيزيکي

-مدل­سازي و تخمين ذخيره اندیس­های معدني

موارد زیر تنها گزیده ای از پروژه های دی ماه مجموعه علوم زمین می باشد که به منظور آگاهی مخاطبین و فعالان این رشته معرفی خواهند شد. تمامی پروژه ها شامل گزارش کامل و نقشه های اکتشافی و راهبردی می باشد که تنها برخی از نقشه های کلیدی در موارد زیر آورده شده است. در همین راستا بسته های آموزشی تهیه شده توسط ما نیز به گونه ای تهیه و تنظیم گشته اند که علاقه مندان بتوانند در اسرع وقت به تسلط کامل بر روی نرم افزارهای فنی این رشته دست یابند تا خود در کوتاه ترین زمان ممکن امکان انجام چنین پروژه هایی را داشته باشند. لازم به ذکر است مجموعه وبسایت علوم زمین از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای پروژه های شخصی و شرکتی شما در رشته های علوم زمین به ویژه اکتشاف معدن، GIS و سنجش از دور و زمین شناسی اقتصادی خواهد بود:

تلفن تماس: 09113949278

تلگرام: 09357584039 - adnanlarijani@

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 عنوان پروژه: بررسی دورسنجی محدوده اکتشافی به منظور پتانسیل یابی

ماده معدنی: مس

کارفرما: مهندس شریفزاده

وسعت محدوده: 120 کیلومتر مربع


 عنوان پروژه: بررسی دورسنجی محدوده اکتشافی به منظور پتانسیل یابی

ماده معدنی: کرومیت

کارفرما: مهندس قرایی

وسعت محدوده: 35 کیلومتر مربع


 عنوان پروژه: بررسی دورسنجی محدوده اکتشافی به منظور پتانسیل یابی

ماده معدنی: کرومیت

کارفرما: مهندس قرایی

وسعت محدوده: 180 کیلومتر مربع

 


عنوان پروژه: تلفیق داده های اکتشافی شامل اطلاعات زمین شناسی و دورسنجی

ماده معدنی: پلی متال

کارفرما: مهندس علی اکبری

وسعت محدوده: 1380کیلومتر مربع


 عنوان پروژه: بررسی وسعت پوشش گیاهی انجیر در سال های اخیر در محدوده استهبان به کمک تحلیل تصاویر ماهواره ای

کارفرما: مهندس دارابی

وسعت محدوده: شهرستان استهبان

 


 عنوان پروژه: تحلیل تصاویر ماهواره ای به منظور پتانسیل یابی کانی زایی سرب و روی

ماده معدنی: سرب و روی

کارفرما: مهندس شریفزاده

وسعت محدوده: 760 کیلومتر مربع


 عنوان پروژه: بررسی پتانسیل های کانی زایی مس در بخش های شرقی استان اصفهان (محدوده اکتشافی)

ماده معدنی: مس

کارفرما: مهندس امانی

وسعت محدوده: 120کیلومتر مربع

صفحه1 از13

آخرین اخبار

طبقه بندی مطالب

 

ژئوفیزیک

سبد خرید من

محصولی در سبد شما نمیباشد
جمع : 0 ریال