Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 141

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gisconce/public_html/shop/plugins/content/tortags/tortags.php on line 154

 کاربرد gis در صنایع نظامی

کاربرد GIS در صنایع نظامی

امروزه بیشترین اهمیت جنگ افزارها در کشورهای توسعه یافته براساس تکنولوژی و فن آوری اطلاعات مورد استفاده می باشد. بعد از پیدایش انسان، کسب اطلاعات در مورد نیروهای دشمن، نقش بسیار مهمی را در پیروزی بر نیروهای مخالف ایفا می کند. همچنین کسب اطلاعات، تفسیر و پردازش آنها از اهمیت خاصی در تصمیم گیری های سیستمی دارد. در این برهه زمانی، تولید، تبدیل، انتقال اطلاعات و همچنین مدیریت آنها در عین حال که امری بسیار حساس و با اهمیت تلقی می گردد، بسیار پیچیده و دشوار نیز می باشد. در مواقعی نیازی به جنگیدن رودررو نیست؛ بلکه با استفاده از فناوری، مبارزه صورت می گیرد. چنانکه درمواردی، نبرد در مدت زمان کوتاهی به سبب وجود فن آوری اطلاعات پایان می پذیرد. یکی از مهمترین تاکتیک های رزمی، عملیات اطلاعاتی و ضداطلاعاتی نیروهای خودی و نیروهای دشمن می باشد که باید به هنگام، سریع، درست و قابل تفسیر و دارای شرح باشد. چرا که در موفقیت یک نبرد نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد. سیستم های جنگ افزاری مدرن قادر خواهند بود که زمان حمله دشمن را پیش بینی نموده و جزئیات آن را با بالاترین دقت در اختیار نیروهای خودی قرار دهند. این مسئله باعث پیروزی بر دشمن با هزینه ای کمتر می گردد که نشان دهنده اهمیت اطلاعات فضائی مناسب و درست و میزان کاربرد آنها جهت برنامه ریزی و فرماندهی عملیات رزمی می باشد.

 کاربرد gis در صنایع نظامی

اطلاعات مورد نیاز در GIS نظامی

نقشه ها و نمودارها: کاربران برای استفاده GIS در سیستم های اطلاعات جغرافیایی به نقشه های مختلفی نیاز دارند تا برای اهدافی متفاوت مورد استفاده قرار دهند. این نقشه های می تواند کاربرهای مختلفی پیش از وقوع جنگ، حین نبرد و حتی در مدیریت بحران پس از جنگ داشته باشند.

 

تصاویرهوایی بزرگ مقیاس با قدرت تفکیک بالا: عکس های هوایی با دقت بالا و یا تصاویر ماهواره ای برای مقاصد جاسوسی، یا به طور ویژه برای عملیات زمینی و هوایی که شامل موقعیت هدف و گره آتش (مختصات آتش) می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

نقشه ها و نمودارها با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰۰ (اطلاعات رقومی سطح): نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰۰ بزرگ مقیاس و چارت های دریایی ویژه جهت انجام عملیات خشکی، هوایی و عملیات آبی و خاکی در عملیات رزمی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در اکثر اوقات در سطوح پایین تر برای برنامه ریزی عملیاتی و جزییات امور جاسوسی، نقشه های توپوگرافی برای مقاصد و نیازمندی های نظامی بسیار مناسب می باشند.

 

نقشه ها و نمودارها با مقیاس۱:۲۵۰۰۰۰ (اطلاعات رقومی سطح): نقشه ها و چارت های ۱:۲۵۰۰۰۰ در سطوح بالاتر برای حرکات و جابه جایی ها در خشکی و هوا (شامل پروازهای سطح پائین) همچنین برای عملیات پشتیبانی و در سطوح پایین تر برای برنامه ریزی های عمومی و امور جاسوسی مورد استفاده قرار می گیرند. در استانداردها و عملیات مشترک نظامی این نقشه ها با نقشه راه های ملی و چارت های هلیکوپترهای ویژه، بارها مورد بازبینی و پردازش قرار می گیرند.

 

نقشه ها و چارتهای ۱:۵۰۰۰۰۰ : نقشه ها و چارت های ۱:۵۰۰۰۰۰ به مقدار بسیار زیاد برای حرکات و جابه جایی در خشکی و هوا، شامل موقعیت های سطح متوسط پروازی و همچنین در مواردی برای برنامه ریزی های جامع، موقعیت ها و جهت گیری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نقشه های کوچک مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰ و کوچکتر (اطلاعات رقومی سطح صفر): نقشه های مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰و کوچکتر برای مقاصد نظامی بین المللی و چارت های عملیاتی راهبری هوایی و در سطوح بالاتر برای عملیات هوایی مورد استفاده هستند، اگرچه در موارد جزیی برای نقشه های برنامه ریزی و توجیهات نیز کاربرد دارند.

کاربردهای متعددی برای GIS در علوم نظامی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، سیستم جاسوسی و اطلاعات عملیات

کلیه اطلاعات نقشه های فوق برای مقاصد گوناگون و کاربردهای متفاوت سیستم های دیگر استفاده می شوند که همه این سیستم ها به اطلاعات مکانی عوارض و همچنین نقشه های زمینه که با ابزارهای تحلیلی GIS در ارتباط هستند، وابسته می باشند.

سیستم های عملیاتی و جاسوسی: تعداد کمی از نقشه ها و نمودارها که مورد استفاده در سرویس های عملیاتی و جاسوسی قرار می گیرند، نیاز به جمع آوری اطلاعات از جاسوسان نظامی دارند. نیاز اولیه، برای جمع آوری چنین اطلاعات نظامی، نقشه های موجود با جزئیات اطلاعات مکانی و اطلاعات فرهنگی می باشد، اگرچه اطلاعات موقعیتی موردنیاز است، ولی می توان آنها را از دیگر منابع تأمین کرد. به همین علت به نقشه های جاسوسی یا چارت های خاص نیاز نمی باشد، بلکه اطلاعات بروز و به هنگام، به همراه توانائی ارتباط اطلاعات با سیستم مختصاتی مرجع و پشتیبانی از عکس های هوایی منطقه، نقش اصلی و اساسی را ایفا می نمایند. به بیان دیگر، به روزرسانی اطلاعات جغرافیایی دارای ضرورتی اساسی می باشد، همچنین توانایی گزارش گیری از این اطلاعات به استانداردسازی آنها ارتباط دارد. مواردی که برای عملیات نظامی موردنیاز می باشد، جزییات نقشه و نمودارهای اطلاعاتی است که به میزان کافی در دسترس بوده و برای هر نیرویی متناسب آن موجود می باشد.

سیستم اطلاعات پشتیبانی: این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جزئیات راه ها، مدل های توزیع، تحلیل مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، توسط سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) طراحی شده است.

سیستم تحلیل فرکانسها و مناطق تحت پوشش رادار برای مکان یابی آنتن های رادیوئی و رادارها، تحلیل مناطق تحت پوشش، تحلیل پخش امواج، زاغه مهمات و موشک ها، سیستم مختصات پروازی و غیره، می توان از قابلیت های سیستم GIS برای تجزیه و تحلیل و نمایش استفاده کرد.

سیستم جستجوی نقشه های نظامی علاوه بر اینکه اصلاحات سیستم GIS دارای کاربرهای بنیادین و مهم می باشد، از طرفی باعث افزایش کاربردهای آن در محیط های چندکاربره و شبکه ها گردیده است چرا که از قابلیت های دیگر آن اجرا در محیط web می باشد. محیطی که امروزه نقش بسیار اساسی و اصلی در انتقال اطلاعات و دسترسی بالا را ایفا نموده و امکان جستجوی اطلاعات موردنیاز کاربران را فراهم می نماید.

 

آخرین اخبار

طبقه بندی مطالب

 

ژئوفیزیک

سبد خرید من

محصولی در سبد شما نمیباشد
جمع : 0 ریال