کاربرد gis در صنایع نظامی

کاربرد GIS در صنایع نظامی

امروزه بیشترین اهمیت جنگ افزارها در کشورهای توسعه یافته براساس تکنولوژی و فن آوری اطلاعات مورد استفاده می باشد. بعد از پیدایش انسان، کسب اطلاعات در مورد نیروهای دشمن، نقش بسیار مهمی را در پیروزی بر نیروهای مخالف ایفا می کند. همچنین کسب اطلاعات، تفسیر و پردازش آنها از اهمیت خاصی در تصمیم گیری های سیستمی دارد. در این برهه زمانی، تولید، تبدیل، انتقال اطلاعات و همچنین مدیریت آنها در عین حال که امری بسیار حساس و با اهمیت تلقی می گردد، بسیار پیچیده و دشوار نیز می باشد. در مواقعی نیازی به جنگیدن رودررو نیست؛ بلکه با استفاده از فناوری، مبارزه صورت می گیرد. چنانکه درمواردی، نبرد در مدت زمان کوتاهی به سبب وجود فن آوری اطلاعات پایان می پذیرد. یکی از مهمترین تاکتیک های رزمی، عملیات اطلاعاتی و ضداطلاعاتی نیروهای خودی و نیروهای دشمن می باشد که باید به هنگام، سریع، درست و قابل تفسیر و دارای شرح باشد. چرا که در موفقیت یک نبرد نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد. سیستم های جنگ افزاری مدرن قادر خواهند بود که زمان حمله دشمن را پیش بینی نموده و جزئیات آن را با بالاترین دقت در اختیار نیروهای خودی قرار دهند. این مسئله باعث پیروزی بر دشمن با هزینه ای کمتر می گردد که نشان دهنده اهمیت اطلاعات فضائی مناسب و درست و میزان کاربرد آنها جهت برنامه ریزی و فرماندهی عملیات رزمی می باشد.

 کاربرد gis در صنایع نظامی

اطلاعات مورد نیاز در GIS نظامی

نقشه ها و نمودارها: کاربران برای استفاده GIS در سیستم های اطلاعات جغرافیایی به نقشه های مختلفی نیاز دارند تا برای اهدافی متفاوت مورد استفاده قرار دهند. این نقشه های می تواند کاربرهای مختلفی پیش از وقوع جنگ، حین نبرد و حتی در مدیریت بحران پس از جنگ داشته باشند.

 

تصاویرهوایی بزرگ مقیاس با قدرت تفکیک بالا: عکس های هوایی با دقت بالا و یا تصاویر ماهواره ای برای مقاصد جاسوسی، یا به طور ویژه برای عملیات زمینی و هوایی که شامل موقعیت هدف و گره آتش (مختصات آتش) می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

نقشه ها و نمودارها با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰۰ (اطلاعات رقومی سطح): نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰۰ بزرگ مقیاس و چارت های دریایی ویژه جهت انجام عملیات خشکی، هوایی و عملیات آبی و خاکی در عملیات رزمی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در اکثر اوقات در سطوح پایین تر برای برنامه ریزی عملیاتی و جزییات امور جاسوسی، نقشه های توپوگرافی برای مقاصد و نیازمندی های نظامی بسیار مناسب می باشند.

 

نقشه ها و نمودارها با مقیاس۱:۲۵۰۰۰۰ (اطلاعات رقومی سطح): نقشه ها و چارت های ۱:۲۵۰۰۰۰ در سطوح بالاتر برای حرکات و جابه جایی ها در خشکی و هوا (شامل پروازهای سطح پائین) همچنین برای عملیات پشتیبانی و در سطوح پایین تر برای برنامه ریزی های عمومی و امور جاسوسی مورد استفاده قرار می گیرند. در استانداردها و عملیات مشترک نظامی این نقشه ها با نقشه راه های ملی و چارت های هلیکوپترهای ویژه، بارها مورد بازبینی و پردازش قرار می گیرند.

 

نقشه ها و چارتهای ۱:۵۰۰۰۰۰ : نقشه ها و چارت های ۱:۵۰۰۰۰۰ به مقدار بسیار زیاد برای حرکات و جابه جایی در خشکی و هوا، شامل موقعیت های سطح متوسط پروازی و همچنین در مواردی برای برنامه ریزی های جامع، موقعیت ها و جهت گیری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نقشه های کوچک مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰ و کوچکتر (اطلاعات رقومی سطح صفر): نقشه های مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰و کوچکتر برای مقاصد نظامی بین المللی و چارت های عملیاتی راهبری هوایی و در سطوح بالاتر برای عملیات هوایی مورد استفاده هستند، اگرچه در موارد جزیی برای نقشه های برنامه ریزی و توجیهات نیز کاربرد دارند.

کاربردهای متعددی برای GIS در علوم نظامی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، سیستم جاسوسی و اطلاعات عملیات

کلیه اطلاعات نقشه های فوق برای مقاصد گوناگون و کاربردهای متفاوت سیستم های دیگر استفاده می شوند که همه این سیستم ها به اطلاعات مکانی عوارض و همچنین نقشه های زمینه که با ابزارهای تحلیلی GIS در ارتباط هستند، وابسته می باشند.

سیستم های عملیاتی و جاسوسی: تعداد کمی از نقشه ها و نمودارها که مورد استفاده در سرویس های عملیاتی و جاسوسی قرار می گیرند، نیاز به جمع آوری اطلاعات از جاسوسان نظامی دارند. نیاز اولیه، برای جمع آوری چنین اطلاعات نظامی، نقشه های موجود با جزئیات اطلاعات مکانی و اطلاعات فرهنگی می باشد، اگرچه اطلاعات موقعیتی موردنیاز است، ولی می توان آنها را از دیگر منابع تأمین کرد. به همین علت به نقشه های جاسوسی یا چارت های خاص نیاز نمی باشد، بلکه اطلاعات بروز و به هنگام، به همراه توانائی ارتباط اطلاعات با سیستم مختصاتی مرجع و پشتیبانی از عکس های هوایی منطقه، نقش اصلی و اساسی را ایفا می نمایند. به بیان دیگر، به روزرسانی اطلاعات جغرافیایی دارای ضرورتی اساسی می باشد، همچنین توانایی گزارش گیری از این اطلاعات به استانداردسازی آنها ارتباط دارد. مواردی که برای عملیات نظامی موردنیاز می باشد، جزییات نقشه و نمودارهای اطلاعاتی است که به میزان کافی در دسترس بوده و برای هر نیرویی متناسب آن موجود می باشد.

سیستم اطلاعات پشتیبانی: این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جزئیات راه ها، مدل های توزیع، تحلیل مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، توسط سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) طراحی شده است.

سیستم تحلیل فرکانسها و مناطق تحت پوشش رادار برای مکان یابی آنتن های رادیوئی و رادارها، تحلیل مناطق تحت پوشش، تحلیل پخش امواج، زاغه مهمات و موشک ها، سیستم مختصات پروازی و غیره، می توان از قابلیت های سیستم GIS برای تجزیه و تحلیل و نمایش استفاده کرد.

سیستم جستجوی نقشه های نظامی علاوه بر اینکه اصلاحات سیستم GIS دارای کاربرهای بنیادین و مهم می باشد، از طرفی باعث افزایش کاربردهای آن در محیط های چندکاربره و شبکه ها گردیده است چرا که از قابلیت های دیگر آن اجرا در محیط web می باشد. محیطی که امروزه نقش بسیار اساسی و اصلی در انتقال اطلاعات و دسترسی بالا را ایفا نموده و امکان جستجوی اطلاعات موردنیاز کاربران را فراهم می نماید.

 

آموزش نحوه نصب نرم افزار Arcgis 10.2

در این ویدئو به نحوه نصب نرم افزار ArcGIS ورژن 10.2 می پردازیم.
این ورژن از نرم افزار نسخه ای کارآمد در بین تمامی ورژن ها محسوب می شود که باگ ها و ارورهای حین تحلیل آن در مقایسه با سایر نسخه ها بسیار ناچیز است. از طرفی مراجعه سریع به ورژن های جدیدتر نرم افزار توصیه نمی شود. این امر به چند دلیل قابل بیان است. اول اینکه در نسخه هایی که زمان کمی از عرضه آن می گذرد هنوز قفل شکنی مناسبی روی نرم افزار انجام نشده و در اصلاح کرک مناسبی از آن تولید نگشته است. از سویی دیگر اگرچه عرضه هر نسخه جدید به جهت رفع عیوب نسخه های پیشین می باشد، ولی این امر برای کسانی است که از نسخه های اصل و اوجینال نرم افزار استفاده می نمایند. در عمل انجام عملیات کرک کردن و قفل شکنی نرم افزار به خودی خود سبب بروز مشکلاتی در برخی قسمت ها از نرم افزار می گردد که متخصصان به مرور شاهد آن خواهند بود. در نتیجه استفاده از ورژنی که به مرور زمان کرک مناسبی برای آن تولید گشته است یکی از گزینه های مناسب جهت نصب علاقه مندان و متخصصان می باشد.

این ویدئو توسط تیم مجموعه وبسایت علوم زمین و مهندس عدنان لاریجانی تهیه و تنظیم گشته است. برای مشاهده سایر آموزش های رایگان به بخش "سامانه اطلاعات جغرافیایی" و مشاهده بسته های آموزشی جامع به قسمت "محصولات آموزشی" در وبسایت مراجعه نمایید. نسخه 10.2 را میتوانید از وبسایت های معتبر تهیه نمایید.

 
 

gis_urban_planning

یک سامانه اطلاعات جغرافیایی می تواند بدون آنکه از آن آگاه باشید تاثیرات مهمی بر زندگی شما داشته باشد. این سامانه به منظور ثبت، ذخیره سازی، تعامل، تحلیل، مدیریت و ارائه داده های فضایی و مکانمند طراحی گشته است. تکنولوژی GIS در برنامه ریزی شهری نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به طرق مختلف بر روی زندگی افراد در محدوده ای که زندگی می کنند تاثیر می گذارد. مزایای استفاده از GIS در شهرسازی بسیار متعدد هستند، زیرا با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و فاکتورها می تواند به ما کمک کند تا در آینده شهری منظم و کارآمد داشته باشیم. موضوعات زیر عناوینی هستند که در برنامه ریزی شهری و شهرسازی می توانند بسیار با اهمیت باشند و کاربرد GIS را در زمینه های مرتبط بیان نماید.

 

مشاهده نقشه های چند لایه ای:

برنامه ریزی شهری نیازمند لایه های متعددی خواهد بود که هر یک میتوانند در محیط GIS ساخته و تهیه گردند. هر نقشه میتواند به دقت بیانگر موضوعی واحد باشد و هدف مورد نظر را بر روی یک محتوای گرافیکی نمایش دهد. یکی از خاصیت های اصلی GIS نمایش نقشه های تک موضوعه بر روی یکدیگر است. هر یک از این لایه ها دارای اطلاعات و داده های مرتبط با آن هستند. یک برنامه ریزی دقیق می تواند از GIS برای مشاهده موضوعات گوناگون بهره برده تا صحت و دقت تصمیم گیری را افزایش دهد. این لایه ها می توانند شامل نقشه زمین های کشاورزی محدوده، نقشه آب های سطحی، میزان سیلاب های مقطعی، مسیر رودها و آبراهه ها، جنس سنگ بستر و مواردی ازین دست باشند. این توانایی در نمایش لایه های موضوعی می تواند در مواقعی که نیازمند گسترش محدوده و توسعه آن هستیم تاثیر شگرفی در تصمیم گیری ها داشته باشد. به عنوان مثال ثبت و نمایش سیلاب ها در یک محدوده طی چند سال میتواند سبب تولید نقشه ای گردد که تراکم این رخداد را در منطقه نمایش دهد و سبب تصمیم گیری در موضوعاتی مانند مدیریت بحران گردد. این که ساکنین منطقه را باید به نقاط دیگری منتقل نمود یا از تجهیزات و برنامه های برای جلوگیری از وقوع این حوادث بهره برد مواردی هستند که به کمک این داده ها قابل ارائه و برنامه ریزی می باشند.

 gis_urban_planning

نظارت و صدور مجوز:

صدور مجوز برای ساخت و ساز و یا تغییر کاربری وابسته به مولفه هایی است. گرچه شاید GIS به تنهایی توانایی ارائه تمامی فاکتورها درون خود را نداشته باشد، ولی می تواند به طرق مختلف خدماتی برای اینگونه موارد ارائه نماید. ایجاد پایگاه داده از تمامی عوارض موجود در یک منطقه و تغییرات ایجاد شده در دیتابانک به مرور زمان می تواند در این محیط ثبت گردد و می تواند نشان دهد که محدوده های مورد نظر امکان صدور مجوزهای لازم و یا تغییرات کاربری را دارا می باشند یا این عمل به دلایلی میسر نخواهد بود. همچنین میتوان آرشیو دیجیتالی از مجوزهای صادر شده به تفکیک عوارض و بلوک ها، ضمیمه ساختن تمام مدارک اسکن شده و ثبت تمامی توصیفات برداشت شده درون پایگاه GIS تهیه کرد.

 

توسعه کسب و کار:

GIS می تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی برلی تصمیم گیری های حیطه کسب و کار کمک نماید. اینکه شغلی در یک مکان معین می تواند آینده ای داشته باشد و یا بهتر است در چه موقعیتی از منطقه توسعه یابد از این طریق قابل اجراست. همچنین میتوان اطلاعات مکانمندی از مشتریان شامل اسامی، عنوان شغلی ها، شماره های تماس، نوع ارتباط و موقعیت شهری تهیه نمود و برای سهولت در مراودات در اختیار واحدهای تجاری و بازرگانی مجموعه قرار داد. یا در ابعاد وسیع تر اگر یک هایپرمارکت بزرگ افتتاح گردد که 10 کیلومتر نزدیک تر از سایر رقبای خود به محدوده های مسکونی با تراکم جمعیتی بالا باشد، در صورت ارائه محصولات مشابه و با کیفیت، مشتریان تمایل بیشتری برای خرید از این فروشگاه خواهند داشت. موارد اینچنینی را میتوان به کمک ابزارهای مکان یابی و مسیریابی در GIS مدیریت کرد و پیش از ایجاد یک شغل ضررده به دلیل انتخاب اشتباه موقعیت راه اندازی کسب و کار، این گونه موارد را بر طرف نمود.

 

آینده GIS در کشور:

تکنولوژی GIS به سرعت در حال توسعه است و طی چند سال گذشته این رشد به شدت ملموس بوده است. تهیه نقشه های سه بعدی، نقشه های موضوعی و کاربردی، نقشه های تحلیلی و راهبردی و تصمیم گیری های چند معیاره مکانمند به طرز چشمگیری در پروژه های روز کشور در حال اجرا هستند. گرچه طی سال های متمادی تمامی ارگان ها و شرکت ها اقدام به تهیه دیتابانک از عوارض و اطلاعات توصیفی مرتبط با مشاغل خود نموده اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد؛ اما در دهه آتی به نقطه ای خواهیم رسید که بیشتر اطلاعات جغرافیایی و عوارض شهری مانند سازه ها، خطوط انتقال نیرو، شبکه بندی های شهری، معابر و عوارض تسهیلات زندگی، همگی برداشت شده و درون سیستم های GIS قابل دسترس خواهند بود. پس از این مرحله نوبت به تحلیل این داده ها در امور تصمیم گیری میرسد که با استفاده از اطلاعات پایه می توان تحلیل های سودمندی در راستای مدیریت بحران ها، طراحی های شهری، نحوه بهره برداری و توسعه شهری به انجام رسانید. امید است به کمک آموزش تخصصی نیروهای فعال و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط بتوان از پتانسیل قدرتمند این نرم افزار در مباحث اجرایی استفاده نمود تا  نه تنها نیاز امروز، بلکه زیرساخت های لازم برای فردای بهتر کشورمان فراهم گردد.

 

 

Computer-aided design یا همان داده های CAD عموما داده های هندسی هستند که توسط نرم افزارهای Autocad و یا Microstation ساخته میشود. این داده ها را پس از ترسیمات دقیق در نرم افزارهای یاد شده میتوان وارد محیط ArcGIS کرد. اما سوالی که برای دوستان پیش می آید این است که چه ضرورتی دارد تا داده ها از CAD به GIS آورده شوند؟ 

یکی از مسائل کلیدی برای پاسخ به این سوال نیاز شرکت ها، ارگان های دولتی و سازمانی در کشور ماست. پس از سال ها ثبت اطلاعات در علوم مکانی و تشکیل دیتابیس غنی از اطلاعات در تمامی شاخه ها، اکنون نوبت به آن رسیده تا قدمی به سمت جلو برداشته و از اطلاعات گردآوری شده نهایت استفاده به عمل آید. همان طور که سال ها پیش در سایر کشورها تمامی این اطلاعات برداشت و پس از تهیه دیتابانک هایی از علوم مکانی، موضوعات جدیدی مانند مدیریت بحران، مکان یابی، مسیریابی، طراحی و داده کاوی اطلاعات به عنوان اهداف بلند مدت مد نظر قرار گرفته و در حیطه علوم گوناگون ازین اطلاعات استفاده کاربردی شده است. اکنون نوبت به کشور ماست تا از دیتابیس های موجود نهایت استفاده را به عمل آورد.

اما چه امکاناتی در نرم افزارهای GIS ای وجود دارد که نیاز به انتقال اطلاعات از CAD به GIS است؟

در پاسخ به این سوال موارد زیر را میتوان بیان نمود:

- امکان ثبت اطلاعات مفصل توصیفی برای عوارض ترسیم شده

- امکان تغییر ظاهر داده ها بر اساس توصیفات ثبت شده به صورت گرافیکی

- امکان تهیه نقشه های موضوعی گوناگون بر اساس اهداف پروژه ها

- تبدیل داده ها به فرمت های مختلف جهت انجام پردازش های مکانی

- استفاده از ابزارهای تحلیلی گسترده در نرم افزار ArcGIS

- امکان گزارش گیری های آماری از اطلاعات

- پیوسته سازی آماره ها و تبدیل لایه ها به فرمت رستری

- امکان بررسی همزمان چندین لایه اطلاعاتی دارای همپوشانی مکانی

- استفاده از این لایه ها در تفسیر های پیچیده مکانیابی و Site Selection

و بسیاری موارد دیگر که نرم افزارهای CAD امکان انجام آنرا نخواهند داشت. فرمت های CAD تنها توان ذخیره سازی اطلاعات ترسیمی هندسی را در خود داشته و از نظر تحلیلی به هیچ عنوان توان رقابت با فرمت های GIS ای و نرم افزارهای تحلیلی را نخواهند داشت.  

پس از وارد سازی اطلاعات CAD شاهد طبقه بندی پنج قسمته از این داده ها میباشیم:

Annotations, Multipatch, Point, Polyline, Polygon

زمانی که داده های CAD در GIS فرخوانی میشوند، تمام این پنج قسمت به صورت استاندارد، همانگونه که از قبل ذخیره گشته اند در محیط GIS گشوده میشوند. این حالت استاندارد شامل اسامی، برچسب ها و سیمبول های گرافیکی میشود. اما در خصوص وضعیت مختصاتی میبایست سیستم مورد نظر را برای داده های تازه وارد شده تعریف کرد. این موضوع یکی از مشکلات کار با داده های CAD در GIS میباشد. چون در بسیاری از پروژه هایی که در CAD تعریف میشود از سیستم های مختصاتی جهانی و یا محلی استفاده شده است، به همین دلیل پس از ورود به GIS عنوان سیستم را باید برای نرم افزار تعریف کرد و سپس فعالیت های بعدی را به انجام رسانید.

در خصوص مشکلات ترسیمی در CAD، نرم افزار ArcGIS ابزار قدرتمندی را با نام Topology در اختیار مخاطب قرار میدهد تا تمامی عیوب هندسی به صورت اتوماتیک و با پرسش گیری شناسایی و رفع گردند. مشکلاتی مانند عدم رسیدن نقاط انتهایی خطوط به یکدیگر، ترسیم تکراری عوارض، بیرون زدگی ها و تقاطع های ناخواسته و حالت های هندسی پیچیده تر که با استفاده از حالت های  پیشفرض توپولوژی میتوان به شناسایی آنها پرداخت و در گام بعدی به صورت دستی یا اتوماتیک این گونه خطاها را رفع کرد.

به دلیل مشکلات عمده متقاضیان و دانشجویان خصوصا رشته های شهرسازی و جغرافیا، بر آن شدیم تا تمامی موارد فوق را در آموزشی جامع تحت عنوان "کار با داده های CAD در GIS" تهیه و تنظیم کنیم. این بسته اکنون از بخش محصولات آموزشی وبسایت در دسترس مخاطبین قرار دارد. 

  

 

نگارنده: عدنان لاریجانی

 

صفحه1 از2

آخرین اخبار

طبقه بندی مطالب

 

ژئوفیزیک

سبد خرید من

محصولی در سبد شما نمیباشد
جمع : 0 ریال