flac2Dv8.jpgFlac2D V8.0

ITASCA FLAC 2D 8

Quick overview
ITASCA FLAC 2D V8
ورژن 8
چاپایمیل

 
نام FLAC مخفف عبارت «Fast Lagrangian Analysis Of Continua » می باشد. دكتر پیتر كاندال درسال 1986 نرم افزار FLAC را برای تحلیل برخی مسائل برروی یك میكروكامپیوتر IMB طراحی كرد. این نرم افزار برای محاسبات سریع مدل هایی كه المانهای بسیار دارند طراحی شده است. با افزایش سرعت محاسبات كامپیوتر و امكان نصب RAM بالا با قیمت ارزان، مسائل بزرگتر و مشكل تری با FLAC قابل حل خواهد بود.این برنامه در سال‌های اخیر گسترش زیادی یافته است که توسط شرکت مشاوری Itasca انجام گرفته است.

FLAC یك برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی می باشد. این برنامه رفتار ساختارهای خاك، سنگ و یا دیگر مواد را كه ممكن است هنگام نزدیك شدن به محدوده شكست، رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازی می كند که مواد به صورت اجزا یا مناطق نشان داده می شوند. این اجزا شبكه ای را كه كاربر برای مدلسازی موضوع مورد نظر طراحی كرده است راتشكیل می دهند. اجزا می توانند بر طبق خواص داده شده، شكسته شوند یا جریان یابند و شبكه می تواند تغییر شكل دهد و یا جابجا شود.

اگرچه FLAC در اصل برای كاربردهای مهندسی عمران و معدن طراحی شده است، اما قابلیت زیادی برای حل مسائل مكانیك نیز دارد. ساختار های متعددی در این برنامه وجود دارند كه مدل سازی موادی را كه رفتارشان بسیار غیر خطی می باشد را ممكن می سازد. علاوه بر این FLAC امكانات خاص دیگری نیز دارد:

• مدل سازی صفحاتی كه ممكن است در آنها لغزش یا جدایش اتفاق بیفتد.
• طرح های تنش و كرنش صفحه ای و مدل های هندسی.
• مدل المانهای ساختاری برای مدلسازی نگهداری.
• امكان رسم پلات و مشاهده چشمی تغییرات.
• امكان آنالیزهای دینامیكی.
• امكان مدلسازی خزش و رفتار ویسكوالاستیك.
• امكان مدل كردن تاثیر تغییرات حرارتی.
• امكان مدل كردن جریان آب زیر زمینی و توزیع فشار آن.
• امكان افزودن امكانات جدید مورد نظر كاربر با زبان C توسط كاربر.

این نرم افزار شامل گارانتی عملکرد صحیح و بازگشت مبلغ در صورت عدم عملکرد مناسب می باشد.

   

 

 

آخرین اخبار

طبقه بندی مطالب

 

ژئوفیزیک

سبد خرید من

محصولی در سبد شما نمیباشد
جمع : 0 ریال